Prof. dr hab. Marek Zmyślony. IV MFOŚPZPEM. Bezpieczne Limity 2019.

źródło: Smok Elektrosnog

opis oryginalny filmu na YouTube:
„Zasada ostrożności przy wdrażaniu nowej generacji transmisji bezprzewodowych – 5G” prof. dr hab. Marek Zmyślony Kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera Head of Department of Radiation Protection , Nofer Institute of Occupational Medicine Polska / Poland Prof. Marek Zmyślony był jednym z autorów raportu „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”: Raport dostępny jest tutaj: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_inst…  Wystąpienie miało miejsce 23 września 2019 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa podczas konferencji pt. „IV Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”. Krakowskie spotkanie tym razem poświęcone było odpowiedzialności dzisiejszego pokolenia za przyszłość i jakość życia przyszłych pokoleń. Tematem dyskusji była „zasada ostrożności”, która zakłada, że istnieje odpowiedzialność za ochronę społeczeństwa przed narażeniem na krzywdę, gdy badania naukowe wskazują na możliwe ryzyko. Więcej o IV Międzynarodowym Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi: https://www.krakow.pl/start/233402,ar… Więcej o działaniach ochronnych UM Krakowa przed PEM: https://www.krakow.pl/srodowisko/2034…