Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom

PrisonPlanet.pl – (tag 5G )

www.iddd.de

dr Jerzy Jaśkowski

Dr Jerzy Jaśkowski: JAK RODZICE NISZCZĄ WŁASNE DZIECI – Wi-Fi.

My Wolni Ludzie

http://mywolniludzie.net/wydarzenia/polska-strefa-wolna-od-5g-miedzynarodowa-konferencja-krakow-luty-2019/
Prelekcje osób związane z oddziaływaniem mikrofal na ludzi, zdrowie, środowisko.

Jack Null

BladyMamut1

BladyMamut1

NISS Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

Strona społeczna miażdży rząd w sprawie 5G
Ogólnopolska katastrofa ekologiczna

Po angielsku

www.bioinitiative.org

www.bioinitiative.org
1. The RF Color Charts / wersja > PDF
summarize many studies that report biological effects and adverse health effects relevant for cell towers, WI-FI, ‘smart’ wireless utility meters, wireless laptops, baby monitors, cell phones and cordless phones.
(tabelka w której zestawiono wiele prac, podsumowująca wiele badań opisujących skutki biologiczne i negatywne skutki zdrowotne dotyczące wież komórkowych, WI-FI, „inteligentnych” bezprzewodowych mierników zużycia energii, bezprzewodowych laptopów, niani, telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych.
2. Bibliography. / wersja > PDF
Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation (RFR)
at Low-Intensity Exposure Levels (bibliografia, lista prac naukowych i źródła traktujące o promieniowaniu radiowym przy ekspozycji o niskim poziomie intensywności)

https://www.saveusnow.org.uk/
– lista miast w których są latarnie z antenami 5G : Gateshead, London, Cardiff, Belfast, Edinburgh, Manchester, Bristol, Coventry, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Newcastle, Nottingham, Sheffield
– filmy i inne materiały

Electrosensitivesociety.com


https://www.electrosensitivesociety.com/

Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association

https://www.orsaa.org/
ORSAA is a not-for-profit organisation of scientists and professionals of various academic disciplines who are interested in the scientific research that investigates the effects of artificial electromagnetic radiation (EMR) on humans, animals and the environment. As the name indicates, ORSAA has a special focus on radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMR) that includes high frequency microwaves widely used for wireless communication and surveillance technologies. However, ORSAA’s interest in biological effects research extends to extremely low frequency (ELF) fields such as those utilized for domestic electrification (power frequencies).

ORSAA’s ethos is to provide an independent perspective on the relevant science and facilitate evidence-based decision making by various stake-holders of modern society including clinicians, educators, safety officers and policy makers on issues regarding exposure to EMR.

Mapy rozmieszczenia anten

http://beta.btsearch.pl/

Kanały YouTube

Zbigniew Gelzok
Smog Elektrosmog
Elektromagnetyczny Świat Nowotworów
Nicholas Bogusławski
Zabójcze promieniowanie w Polsce
Życzliwi Technicy GSM-u – toksyczne promieniowanie.
CEPowisle
niezaleznatelewizja
Jack Null

Literatura Naukowa

Jarosława Szóstka „Fale i Anteny”link oraz link podany w książce na str. 432 dotyczący wpływu PEM na człowieka http://www.et.put.poznan.pl/~szostka/bhp.htm

Prawy głos Polaków, głos dla Polaków
https://prawy-glos.prv.pl/technologia