PETYCJA WS. DYMISJI URZĘDNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA SKANDALICZNE PROCEDOWANIE CYFROWEJ MEGAUSTAWY

źródło: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-dymisji-urzednikow-odpowiedzialnych-za-skandaliczne-procedowanie-cyfrowej-megaustawy

PODPISZ <—

W związku ze skandalicznym procedowaniem cyfrowej megaustawy (1), która m.in. umożliwi podniesienie normy ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (PEM) (planuje się 100-krotnie podwyższenie obowiązującej wartości), znosi obowiązek uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę i uchyla zakaz stawiania anten telefonii komórkowej na terenach chronionych .

jako SUWEREN, PODATNIK I WYBORCA żądam natychmiastowej dymisji:

– ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z powodu zatajenia przed posłami, senatorami i opinią publiczną raportu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na temat oddziaływania 5G na organizm człowieka (2). W dniu 4 lipca 2019r. megaustawę poddano pod głosowanie Sejmu. Posłowie, pozbawieni możliwości zapoznania się z raportem, głosowali w ciemno opierając się nie na ekspertyzie niezależnych naukowców, lecz na „Białej Księdze”, tendencyjnej publikacji Ministerstwa Cyfryzacji, wśród której autorów nie ma ani jednego lekarza.

– Podsekretarza stanu w ministerstwie Zdrowia Janusza Cieszyńskiego, który publicznie skłamał twierdząc, że ww. raport nie istnieje, a w konsekwencji wprowadził w błąd parlamentarzystów i stronę społeczną, która domagała się ujawnienia tej ekspertyzy przed głosowaniem w Sejmie (3).

– marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który zarządził głosowanie megaustawy w Sejmie pomimo, że strona społeczna poinformowała go dwa dni wcześniej o istnieniu ww. raportu, o tym, że jest on ukrywany i że nie został przekazany sejmowej Komisji Cyfryzacji podczas pierwszego i drugiego czytania projektu megaustawy (4).

– Podsekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Wandy Buk, która wielokrotnie wprowadzała w błąd parlamentarzystów i opinię publiczną twierdząc, że megaustawa nie dotyczy technologii 5G (czemu przeczy tekst uzasadnienia projektu megaustawy (1)) oraz że nie ma naukowych dowodów na szkodliwość pól elektromagnetycznych – twierdzeniu temu zadają kłam tysiące recenzowanych publikacji naukowych, w których wykazano skutki biologiczne PEM, oraz liczne apele naukowców i lekarzy o redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne i o moratorium na nieprzebadaną technologię 5G (5).
– dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego Jerzego Żurka, który wielokrotnie wprowadzał w błąd społeczeństwo zaprzeczając publicznie istnieniu skutków biologicznych (nietermicznych) PEM oraz który za pieniądze polskich podatników zorganizował trzy międzynarodowe konferencje poświęcone polom elektromagnetycznym, do udziału w których zapraszał głównie prelegentów powiązanych z branżą telekomunikacyjną i naukowców przeczących nietermicznemu oddziaływaniu PEM (dla przykładu Zenona Sienkiewicza, członka powiązanej z branżą prywatnej organizacji ICNIRP (6), czy Emili Van Deventer, szefową „EMF Project” w WHO, wobec której niezależni naukowcy wystosowali votum nieufności (7)), a na których zabrakło niezależnych ekspertów, wśród nich polskich naukowców takich jak prof. Alicja Bortkiewicz czy prof. Włodzimierz Klonowski, autorów badań, które wykazały skutki biologiczne PEM (8).

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Rząd, w wielkim pośpiechu i naruszając zasady wprowadzania nowych przepisów prawa, proceduje cyfrową megaustawę, która umożliwi bezprecedensowe zwiększenie skażenia elektromagnetycznego środowiska oraz pozwoli przemysłowi telekomunikacyjnemu wprowadzić w Polsce nieprzebadaną technologię 5G.

5G jest narzucane obywatelom bez konsultacji lub jakiegokolwiek odniesienia do zasady ostrożności. Wszelkie możliwości upowszechnienia informacji o bardzo niebezpiecznych konsekwencjach, o których ostrzegają naukowcy i lekarze, zostały zablokowane przez rządzacych i kontrolowane przez nich media. Odmawiając upublicznienia bezprecedensowych niebezpieczeństw związanych z 5G i zwiększeniem natężenia PEM w środowisku, rząd działa na szkodę własnego narodu. Obywatele będą królikami doświadczalnymi w tym niebezpiecznym eksperymencie, a środowisko naturalne ulegnie degradacji na niespotykaną dotąd skalę, bowiem sztuczne PEM stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, lecz również zwierząt, owadów i roślin.

Podpisz również
PETYCJĘ O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

(1) Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484&fbclid=IwAR3YaDMdZ84j70Ky5_0JTwNNT8tT_hg5CDXQQcrauWqKkFSkgHVQmULSCHg

(2) Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników i projektowanych sieci 5G i populacji generalnej
https://drive.google.com/file/d/1-At9BBYoly2hNBbLEdFh0x8UAgU0Mj6u/view?fbclid=IwAR3EnmzdL0_9VJ3PtOy9ycVd7hkxHD4xBu1hcTIwd8t5Vm1Iazwz2JmWtZo

(3). Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (ok. 19:08):
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=5987211247B2A4BCC12583F4002F0FDE&fbclid=IwAR3DKDjD2CyWWutuPWCMQsjzoEd6HxUZBT4cuTQ9pSYyGGTzXepbRXCOiNI

(4) Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (ok. 17:08):
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=47E89C8CDC5655DBC1258431002DE439#

(5) The EMF Scientist Appeal https://www.emfscientist.org/
Polskie tłumaczenie apelu:
https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf

The 5G Appeal http://www.5gappeal.eu/
Polskie tłumaczenie apelu:
http://mywolniludzie.net/artykuly/naukowcy-ostrzegaja-przed-potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/

Dziesiątki petycji i apeli naukowców i lekarzy:
https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/

(6) The EMF call https://www.emfcall.org/

(7) BioInitiative Working Group Issues a “No Confidence” Letter to the WHO EMF Program Manager http://www.bioinitiative.org/bioinitiative-working-group-issues-a-no-confidence-letter-to-the-who-emf-program-manager/

(8) 04 Forum Bortkiewicz (pl) / Materiał wideo w języku polskim

prof. Włodzimierz Klonowski