„KONTROLI NIE MA, PROMIENIE HARCUJĄ”! Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.

Smok Elektrosmog

Opublikowany 3 cze 2019

Kluczowe linki do materiałów źródłowych znajdują się poniżej: 1. Polecamy uwadze treść Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009, w której w punktach 2 i 9: „wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania; wzywa do aktywnego prowadzenia badań w celu przeciwdziałania potencjalnym problemom zdrowotnym poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć pulsowanie i modulację amplitudy częstotliwości wykorzystywanych do transmisji” „wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać, oraz do ich rozpowszechnienia w mediach”. Treść rezolucji: http://www.europarl.europa.eu/sides/g… 4. Polecamy treść uwadze rezolucji z 27 maja 2011 PE (nr 1815) „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko” m.in.: „Zalecono zastosowanie reguły ALARA (przyjęcie najniższej z możliwych wartości) mając na uwadze zarówno termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki oddziaływania pola i promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej, należyte środki ostrożności powinny być zastosowane, nawet jeśli naukowe dowody nie określają ryzyka z wystarczającą pewnością. W kontekście rosnącej wciąż ekspozycji ludzi, w szczególności najbardziej podatnych na promieniowanie dzieci i młodzieży, koszty ludzkie i ekonomiczne zaniedbań na polu profilaktyki mogą być ogromne. Zaleca się aby ustanowić ochronne normy dla długotrwałej ekspozycji na mikrofale wewnątrz budynków zgodnie z zasadą ostrożności, nie przekraczające 0.6 V/m, a w przyszłości zredukować tę wartość do 0.2 V/m (Przypominamy, że obecnie obowiązująca w Polsce norma ekspozycji to 7V/m). Pełna treść rezolucji: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X… 5. Raport NIK z 2015 roku: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ni… 6. Opracowanie Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej: “EUROPEAM 2016” Zalecenia w zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu związanych z polami elektromagnetycznymi problemów zdrowotnych i chorób”: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2… Dokument w formie pdf jest dostępny pod adresem: https://mdsafetech.files.wordpress.co… 7. 5 grudnia 2016 r. zorganizowane zostało przez UM Krakowa: „ I Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Prawo Mieszkańca do Informacji”: http://krakow.pl/start/226717,artykul… 8. 27 listopada 2017 roku odbyło się „II Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”, którego tematem przewodnim była „Ochrona Dzieci”: http://krakow.pl/start/216433,artykul… 9. 24 września 2018 roku, odbyło się „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity.”: http://krakow.pl/start/225415,artykul… 10. Miasto Kraków, jako pierwsze w Polsce przygotowało kompleksowy program ochrony przed polami elektromagnetycznymi generowanymi przez systemy komunikacji bezprzewodowej: https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-… Tutaj informacja szczegółowa w biuletynie informacji publicznej: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=99… 11. Konferencja pt.: „Sieć 5G w Polsce – szanse i zagrożenia” z 26.IV. 2019 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/tran… 12. NIK publikuje raport w maju 2019 ”Kontroli nie ma, promienie harcują”: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ko… Petycje wrocławskie: 1. https://secure.avaaz.org/pl/community… 2. https://secure.avaaz.org/pl/community… Montaż: Dawid Adamowski