Internet Bio-Nano Rzeczy.

źródło: PrisonPlanet.pl Polska 2024-06-21

data: 23.06.2004

W ramach wprowadzania sieci Internetu RzeczyNBIC i rozwoju tych technologii planuje się rozwijanie wielu różnych rodzajów sieci. Podobnie jak Internet stał się siecią informacyjną, tak Internet Rzeczy ma skomunikować przedmioty, produkty a nawet ludzi. Inne rozwijane od dekady sieci obejmują:

  • Internet Nano Rzeczy (IoNT) – budowane na poziomie nano nadajniki, które można rozpylać w powietrzu, na przedmioty, czy obiekty biologiczne. Jeden z takich systemów opisaliśmy w artykule „Inteligentny pył (Smart Dust)”. Jest to w najprostszym ujęciu nano wersja Internetu Rzeczy.
  • Internet Nano-bio rzeczy (IoBNT) – budowane na poziomie nano nadajniki które specyficznie mają być wprowadzane do obiektów biologicznych, roślin, zwierząt i ludzi.
  •  Internet biodegradowalnych rzeczy (IoBDT) – nano nadajniki dodawane do produktów by śledzić i monitorować ich drogę w łańcuchach dostaw i recykling.
  • Internet konsumowanych rzeczy (IoIT) – nano nadajniki dodawane do produktów spożywczych, żywności czy leków.
  • Internet Ciał (IoB) – nadajniki zbierające dane z ludzkiego ciała (np. inteligentne zegarki, telefony, specjalne ubrania czy neuro-opaski) lub zmieniające jego funkcje.

W ten sposób nadajniki mają objąć całą przestrzeń od skali makro (rozpylanie w powietrzu, na ziemi) przez skalę mikro (obiekty, przedmioty obiekty biologiczne) do skali nano (wewnątrz komórek, czy generalnie wewnątrz materii nieożywionej i biologicznej). Internet jaki znamy rozszerzy się na całą tą przestrzeń pobierając i modyfikując jej elementy.

W obecnym artykule skupimy się na internecie Bio-Nano Rzeczy i jego zastosowaniach, które przede wszystkim obejmują zsieciowanie życia biologicznego i co za tym idzie samego człowieka.

Wstęp.

Właściwości rozwijanych nowych nano-materiałów takich jak grafen pozwoliły na rozwój koncepcji tworzenia nowych form komunikacji i budowania internetu Nano Rzeczy. Narzędziami do tworzenia tego typu sieci jest biologia syntetyczna, biologia molekularna, biochemia i nanotechnologia, które umożliwiają inżynierię wbudowywanych w struktury biologiczne urządzeń komputerowych. Takie wewnątrzustrojowe sieci mają wykrywać i uruchamiać procesy biologiczne oraz je kontrolować poprzez komunikację z urządzeniami zewnętrznymi tj. komputery, telefony czy inne urządzenia. Stąd przemysł od ponad dekady rozwija biologiczno-cyfrowe platformy komunikacji nano-sensorów, nano-maszyn, nano-robotów z bramkami zewnętrznymi poprzez integrację komunikacji radiowej (Terahercowa nanokomunikacja elektromagnetyczna), ultradźwiękowej i molekularnej (odbieranie informacji zakodowanej w cząsteczkach) w kontekście sieci bezprzewodowych 6G+. Większość badań stwierdza, iż głównym pasmem komunikacji tych systemów będzie terahercowe pasmo częstotliwości 6G, które ma być wdrażane na rynek około roku 2030-2035.

Schemat komunikacji IoBNT zaznaczony na poniżej zamieszczonym obrazku pokazuje naturalny i technologiczny substytut komunikacji biologicznej, który polega na odtworzeniu na poziomie nano struktury i funkcji biologicznej komórki. Elementy IoBNT w ciele człowieka będą zatem odzwierciedlały naturalne formy. Jeśli chodzi o same komponenty, to istnieją cztery główne obszary IoBNT, które pomagają ułatwić przesyłanie informacji. Są to nanowęzły, nanoroutery, urządzenia interfejsu nano-mikro i bramki komunikacyjne:

Taka sieć ma być rozprowadzona w ludzkich ciałach tworząc nie tylko nową przestrzeń informacyjną ale również nowy rynek budujący i wykorzystujący ten obszar.

Implementacja IoBNT – tworzenie nowego rynku.
Bazą dla powstania rynku IoBNT jest stworzenie nowych urządzeń komunikacyjnych w tym systemów 6G, wszczepienie ich do ludzi a następnie stworzenie na ich bazie nowych usług, które głównie jak podają dokumenty będą obejmowały medycynę.

Poniżej znajduje się schemat funkcjonowania takiej usługi, gdzie do człowieka wszczepiono nano sieć nazywaną czasami Body Area Network, która komunikuje się z telefonem a telefon z dostawcą usług medycznych.

Taka sieć ma być rozprowadzona w ludzkich ciałach tworząc nie tylko nową przestrzeń informacyjną ale również nowy rynek budujący i wykorzystujący ten obszar.

Implementacja IoBNT – tworzenie nowego rynku.
Bazą dla powstania rynku IoBNT jest stworzenie nowych urządzeń komunikacyjnych w tym systemów 6G, wszczepienie ich do ludzi a następnie stworzenie na ich bazie nowych usług, które głównie jak podają dokumenty będą obejmowały medycynę.

Poniżej znajduje się schemat funkcjonowania takiej usługi, gdzie do człowieka wszczepiono nano sieć nazywaną czasami Body Area Network, która komunikuje się z telefonem a telefon z dostawcą usług medycznych.

W badaniach opisuje się przykładowe zastosowania medyczne dla tego typu technologii:„Nanoskala jest naturalną domeną cząsteczek, białek, DNA, organelli i głównych składników żywych komórek. W rezultacie bardzo duża liczba zastosowań nanosieci znajduje się w dziedzinie biomedycyny. Na przykład biologiczne nanosensory oparte na nanomateriałach można umieścić na ciele ludzkim (np. w formie tatuażu) lub nawet wewnątrz (np. pigułka lub zastrzyk domięśniowy) w celu monitorowania poziomu glukozy, sodu i cholesterolu oraz wykrywania obecności czynników zakaźnych lub w celu identyfikacji określonych typów nowotworów. Bezprzewodowy interfejs między tymi nanomaszynami a mikrourządzeniem, takim jak telefon komórkowy lub sprzęt medyczny, mógłby służyć do gromadzenia danych i przesyłania ich do podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną. Lepsze ramy monitorowania zdrowia i leczenia, które łączą nanoczujniki chemiczne i biologiczne, nanokamery o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości i nanotelefony ultradźwiękowe do wychwytywania chorób, takich jak rak, w ich początkowej fazie i leczenia różnych innych dolegliwości. Innym przykładem są rodzice, którzy chcą kontrolować zażywanie narkotyków przez swoje dziecko. Mogą to zrobić, instalując specjalne nanosensory w ciele dziecka. Czujniki te dostarczą cennych, obiektywnych danych dotyczących czasu i kontekstu zażywania narkotyków. Nanosensory są w tej sytuacji lepsze, ponieważ zewnętrzne czujniki normalnej wielkości umieszczone na zewnątrz ciała można zdjąć.”

Kolejna przykładowa usługa ma wykorzystywać IoBNT do zarządzania systemem immunologicznym. „IoBNT można wykorzystać do wspomagania układu odpornościowego w celu identyfikacji i kontroli elementów obcych i patogenów w organizmie człowieka. Kilka nanourządzeń, takich jak czujniki i urządzenia, współpracuje ze sobą w układach makro, mikro i nano, aby chronić organizm przed chorobami. Wdrożenie nanourządzeń może przyczynić się do rozwoju medycyny poprzez wykorzystanie tych nanourządzeń do przewidywania, wykrywania i eliminowania pewnych procedur w oparciu o lokalizację złośliwych czynników i komórek, takich jak komórki nowotworowe. Zminimalizuje to ryzyko rozwoju tej choroby i zapewni leczenie mniej agresywne i inwazyjne w porównaniu do dotychczasowych.” podano w badaniu.

Obszary rozwoju rynku IoBNT do 2025 r:

iobn25

Zakres tworzonego rynku IoBNT będzie więc obejmował rozwój urządzeń komunikacyjnych, nano-maszyn, oprogramowania do urządzeń, nanomaszyn jak i programowania procesów biologicznych, elementy cyber-bio bezpieczeństwa, tworzenie olbrzymich baz danych, rozwój szpiegostwa i prowadzenia wojny poprzez tego typu systemy co już opisuje się w dokumentach wojskowych. Dodatkowo tego typu wpływ na bezpośrednie procesy biologiczne w całych populacjach doprowadzi do stworzenia metod kontroli przez państwa i instytucje prowadząc do powstania przemysłu bio-kontroli.

Zagrożenia.
Jak podają badania integracja sieci w ciałach ludzi z urządzeniami zewnętrznymi i nanomaszynami stwarza zupełnie nowy poziom wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Jedno z najważniejszych wyzwań wynikających z rozwoju rynku Internetu Nano Rzeczy wiąże się właśnie z bezpieczeństwem danych przesyłanych w Internecie. Na przykład w dziedzinie opieki zdrowotnej biocyberatak może wykraść dane osobowe dotyczące zdrowia ludzi. Informacje te można wykorzystać do tworzenia nowych typów wirusów, które będą w stanie włamać się do już rozmieszczonych nanosensorów w Internecie Bio-Nano Rzeczy i wywoływać wszelkiego typu reakcje w organizmie (np. produkcję hormonów, substancji, czy wywoływać replikację nano-maszyn w ciele). Zasięg ataków na zwłaszcza bramki komunikacyjne i integracja ze smartfonami będą tworzyły zupełnie nowe wektory ataku.

Co więcej, wykorzystywanie tych sieci do gromadzenia bardzo prywatnych informacji, od informacji o lokalizacji po dane fizjologiczne, sprawi, że ​​sieci te staną się skarbnicą informacji dla instytucji, korporacji i wszelkich innych zainteresowanych grup łamiąc ostatecznie kulturę prywatności.

Inny ważny typ zagrożenia to kontrola zewnętrzna systemu immunologicznego, hormonalnego czy wszelkich innych procesów wewnątrz ludzkiego ciała. Podobnie jak firma czy instytucja będzie w stanie włączyć pożądane procesy to tak samo będzie w stanie wyłączać lub modyfikować je zdalnie. Człowiek z IoBNT będzie skazany w ten sposób na łaskę instytucji, nie mówiąc o całej infrastrukturze telekomunikacyjnej wysyłającej do ciała terahercowy zabójczy sygnał 6G. Dodatkowo w ramach tego schematu już rozpatruje się koncepcje ludzkiego ciała jako baterii napędzającej systemy 6G.

Kolejnym ważnym elementem wdrażania sieci IoBNT jest to, iż będą one również rozlokowywane w mózgu człowieka, na który będzie można wpływać jak na każdy inny organ z zewnątrz. IoBNT jak każdy rodzaj komputera będzie miał system wejścia-wyjścia i tak jak będzie możliwym pobieranie informacji tak samo będzie możliwym by je wgrywać kontrolując zachowania jednostek i mas ludzi. Takie przejęcie człowieka będzie tym bardziej niebezpieczne, iż nie będzie on w stanie uświadomić sobie, iż został przejęty a jego myśli czy popędy narzucone z zewnątrz.


Takie scenariusze omawia się już w armii USA:

Rozwój tego systemu w dalszym stopniu doprowadzi do ubezwłasnowolnienia populacji ludzkiej skazanej na zewnętrze/technologiczne zarządzanie ich ciałami. Taki człowiek nie będzie już mógł funkcjonować bez wsparcia technologicznego, zewnętrznego oprogramowania ponieważ jego ciało stanie się siedliskiem technologii podtrzymującej życie.

Podsumowanie.
Obecny rozwój urządzeń komunikacyjnych i technologii sieci bezprzewodowych będzie zdecydowanie przyspieszał przez kolejne dwie dekady łącząc jak widzimy dosłownie wszystko na świecie z Internetem. Internet ma być w powietrzu, na ziemi, w obiektach, urządzeniach, roślinach, żywności, zwierzętach, ludziach i ludzkich komórkach. Ostatecznie takie sieci będą też w stanie migrować nie tylko do organów typu serce, nerki, oczy ale do ludzkich mózgów i kontrolować zachodzące tam procesy.

Internet Bio-Nano Rzeczy domyka wydaje się zagadnienie rozwoju Internetu, zsieciowania świata i kontrolowania go za pośrednictwem sieci bezprzewodowych. W procesie tym jak opisano to w książce „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” środowisko naturalne zostanie wchłonięte przez środowisko technologiczne kończąc epokę dominacji człowieka nad ekosystemem.

Furtką do rozwoju tej niebezpiecznej technologii i inwazji na ludzkie ciała jak widzimy będzie medycyna, która już w epoce Covida-19 wyrwała się spod kontroli etycznej, naukowej a nawet państwowej.

Pojawiło się wiele raportów i nagrań z medycznych mikroskopów, iż w szczepieniach na Covid-19 znajdują się różne formy nano struktur, które mają swoje odpowiedniki w patentach nano-urządzeń. Wiele z tych samoaranżujących się nano struktur nadal pozostaje tajemnicą ale zasadniczo można spekulować, iż są elementami testów IoBNT w ludzkiej populacji.

Sam Bill Gates stwierdził publicznie, że w zastrzykach mRNA ją samo-aranżujące się nano struktury:

Wydaje się, iż jedyną opcją blokowania tej technologii i najważniejszym elementem ograniczającym rozwój Internetu Bio-Nano Rzeczy będzie ponowne nałożenie regulacji etycznych, naukowych (badania bezpieczeństwa) i państwowych blokujących możliwość wszczepiania do ludzi tego typu urządzeń.