Dr Jacek Stępień AGH o 5G, Parlamentarny Zesp. ds. Cyberbezp. Dzieci 2.12.19

źródło: raForest

dr Jacek Stępień z Katedry Elektroniki AGH

– 5G wprowadza nowe częstotliwości
– Brak badań 26 -28 GHz – nowe pasma częstotliwościowe. Będzie inna kumulacja mocy emisyjnej
– publikacje dotyczą w większości tylko 900 MHz!

– 5G jest nieekonomiczne, niebezpieczne,
– brak rzeczywistej potrzeby przekraczania 3V / m (proponowane jest 60V / m )

– pytania o urządzenia AMC