Antena cz.3

Objawy chorobowe długotrwałego narażenia na mikrofale

tabelka pokazana w filmie Antena – https://youtu.be/b2KwzpL_j04
kanał Youtube – Nicholas Bogusławski

Poziom radiacji – podana jest gęstość mocy pola mikrofalowego Efekty biologiczne Badacz Rok badania
(μW/m2) mikrowaty na metr kwadratowy
10000000 Wytyczne co do poziomu ekspozycji FCC, 30 min. Ekspozycji publicznej, oparta wyłącznie na efektach termicznych FCC 1986
500000 60 cm od kuchenki mikrofalowej
100000 Polski limit
90000 Ipady i laptopy z włączonym Wi-Fi, bezpośredni kontakt z ciałem
60000 Uszkodzenia DNA w komórkach Phillips 1998
52500 Indukowana reakcja na stres Kwee 2001
50000 60 cm od bazy bezprzewodowego telefonu DECT, routera Wi-Fi lub iPada z włączonym WiFI
50000 Zaburzona czynność układu nerwowego Dumansky 1974
40000 Spowolnienie pamięci / zmieniony układ odpornościowy u dzieci Chiang 1989
40000 Zmiany w hipokampie, części mózgu odpowiedzialnej za pamięć, uczenie się Tettersall 2001
30000 Neodwracalna bezpłodność (u myszy w 3 pokoleniu) Magras 1997
22000 60 cm od laptopa z włączonym WiFi Khalid 2011
20000 Uszkodzenia podwójnej nici DNA Kesari 2008
13000 2 krotne ryzyko białaczki u dorosłych Dolk 1997
12500 Zaburzona praca nerek Pyrpasopoulou 2004
8000 Zmiany emocjonalne (wolne rodniki) Akoev 2002
6000 Zmiany w przepływie jonów wapnia z tkanki mózgowej Dutta 1986
5000 3 metry od bezprzewodowego inteligentnego licznika energii elektrycznej Tell 2013
5000 Zmniejszona ruchliwość plemników i wzrost fragmentacji DNA Adevendano 2010
3800 Wpływ na metabolizm wapnia w komórkach serca Schwartz 1990
3500 Patologiczny wyciek w barierze krew-mózg Salford 2003
3000 Wpływ na układ neurologiczny, funkcje mózgu Vorobyov 2010
2000 Zmniejszona przeżywalność u dzieci z białaczką Hocking 2000
2000 2 krotne ryzyko białaczki u dzieci Hocking 1996
1700 Nieodwracalna bezpłodność (u myszy w 5 pokoleniu) Magras 1997
1500 Zmniejszona funkcja pamięci Nittby 2007
1300 Zmniejszenie funkcji poznawczych, dobrego samopoczucia Zwamborn 2003
1000 3 metry od bazy telefonu bezprzewodowego DECT lub routera Wi-Fi
700 3 metry od bazy telefonu bezprzewodowego DECT lub routera WiFi Otitoloju 2010
638 Zmniejszenie funkcji poznawczych Papageorgiou 2011
600 Zwolnienie rytmu serca, zmiany w EEG Serkyuk 1980
500 365 metrów (400 jardów) od BTS (stacji bazowej GSM)
500 Niekorzystne objawy neurologiczne, sercowo-naczyniowe i ryzyko raka Khurana 2010
500 10 x zwiększone ryzykozachorowania na raka u kobiet, z krótką latencją Wolf 2004
400 3 metry od laptopa z włączonym WiFi
300 Bóle, głowy zmiany pamięci, objawy depresyjne, zaburzenia snu Rassoul et al. 2000
100 Zaburzenia zachowania Navakatikan 1994
100 Znaczący wzrost raka piersi i raka mózgu Oberfeld 2008
100 Bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem Hutter 2006
50 Bóle głowy, zmęczenie, problemy sercowo-naczyniowe Kundi 2009
50 U dorosłych (30-60 lat) chroniczna ekspozycja wywołuje zaburzenia snu Mohler 2010
30 U dzieci i młodzieży (8-17 lat) zaburzenia zachowania w szkole Thomas 2010
30 U dzieci i młodzieży (8-17 lat) bóle głowy, irytacja, problemy z koncentracją w szkole Heinrich 2010
20 Zaburzenia snu, zaburzenia ciśnienia krwi, nerwowość, zmęczenie, bóle stawów, zaburzenia trawienia, mniej promowanych dzieci szkolnych Altpeter 1995
6 Zmęczenie, tendencje depresyjne, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, problemy sercowo naczyniowe Oberfeld 2004
5 Spadek rozmnażania komórek organizmu Velizarow 1999
3 Znacznie zmniejszona liczba plemników Behari 2006
0.000001 Naturalne promieniowanie mikrofalowe tła