Mózg w powodzi fal. O badaniach nad wpływem fal elektromagnetycznych na ludzki organizm (cz. 1)

źródło: Smok Elektrosmog

oryginalny opis filmu na YouTube:
Dziś niemal każdy posiada telefon komórkowy. Nie każdy już jednak zdaje sobie sprawę z tego, iż korzystając z niego wystawiony jest na działanie fal elektromagnetycznych. Ich wpływ na ludzki organizm stanowi zagadnienie, z którym wciąż mierzy się współczesna nauka. W miarę rozwoju nowoczesnej technologii bezprzewodowej wzmaga się także dyskusja nad negatywnym oddziaływaniem fal elektromagnetycznych. Międzynarodowe środowisko naukowe poszukuje wciąż odpowiedzi na pytanie o konsekwencje nadmiernego kontaktu z powszechnie stosowanymi urządzeniami. Dokument „Mózg w powodzi fal” przedstawia wyniki badań nad wpływem fal elektromagnetycznych na ludzki organizm. Dzięki umiejętnemu połączeniu wywiadów, materiałów archiwalnych i animacji trójwymiarowej film ukazuje medyczne niebezpieczeństwa ubocznych skutków uzależnienia od technologii oraz podejmuje temat rosnącej nieufności, jaką społeczeństwo żywi wobec rozwoju przemysłu. Twórcy stawiają także pytania o wyzwania stojące przed nauką, które mają na celu poprawę jakości życia. W 2000 roku Unia Europejska zamówiła raport na temat wpływu promieniowania telefonów komórkowych na komórki in vitro. W badaniach brało udział 12 ośrodków naukowych z 7 państw pod opieką prof Adlkofera. Wnioski, dostępne zostały udostępnione w raporcie z projektu REFLEX: 1. http://www.verum-foundation.com/downl… 2. https://www.bems.org/node/592 3. http://microwavenews.com/news-center/… Po opublikowaniu raportu prof. Adlkofer w 2008 wnioskował do UE o kolejne fundusze na badania, które miały sprawdzić uzyskane wcześniej wyniki oraz wyjaśnić wpływ promieniowania na organizmy żywe. UE odrzuciła tą propozycję, nie uzasadniając swojej decyzji. Warto także zapoznać się z badaniami Prof Olle Johanssona 1. https://raforest.com/2020/02/03/prof-… Raport Bioinitative 2012: 1. https://bioinitiative.org/ EUROPAEM EMF Guideline 2016 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2… 2. https://raforest.com/2019/07/13/zalec…

Popularnonaukowy film emitowany PLANETE , komunikujący problemy związane z oddziaływaniem fal elektromagnetycznych pt. :”Mózg w powodzi fal” oryginalny tytuł” Sous Le Des Ondes” cz. 1

W 1 części filmu miedzy innymi :
– opowiadanie Andrew A. Marino o jego badaniach wpływu fal elektromagnetycznych na żywe organizmy. Badania na zwierzętach , ludzi mieszkających w pobliżu lotnisk.
– SAR – podgrzewanie się ciała podczas w reakcji na promieniowanie elektromagnetyczne, badanie temperatury skóry jako argument rzekomej nieszkodliwości.
– Alain Vian biolog – bada zdolność odbierania różnych częstotliwości fal elektromagnetycznych na rośliny. Badania sadzonek pomidorów w komorach rewerberacyjnych. 10 min dziennie traktował sadzonki częstotliwościami właściwymi dla telefonów komórkowych. Wydzielanie kalmoduliny, białka produkowanego przez nie w sytuacji zewnętrznego zagrożenia.

to streszczenie
Admin


——————————–
dodano 29 marca 2020

Mózg w powodzi fal. O badaniach nad wpływem fal elektromagnetycznych na ludzki organizm (cz. 2)

Mózg w powodzi fal. O badaniach nad wpływem fal elektromagnetycznych na ludzki organizm (cz. 3)

Mózg w powodzi fal. O badaniach nad wpływem fal elektromagnetycznych na ludzki organizm (cz. 4)