Zepsute pokolenie – ( Data premiery 12 sierpinia 2021)

źódło: https://www.youtube.com/watch?v=5CH8-0g3Y44

Opis oryginalny filmu:

Tłumaczenie filmu „Zepsute pokolenie” jest praktyczną częścią pracy dyplomowej słuchacza z Policealnego Studium Animatorów Kultury Skiba i efektem procesu animacyjnego z udziałem wolontariuszy. Strona szkoły: http://skiba.edu.pl/https://www.facebook.com/skibawroclaw/ Oto niektórzy z ekspertów naukowych występujących w filmie „Zepsute pokolenie”: Dr Magda Havas, Profesor nadzwyczajny badań nad środowiskiem i zasobami na Uniwersytecie Trent w Kanadzie, pracuje z polami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości, „brudną elektrycznością” i promieniowaniem o częstotliwości radiowej (mikrofalowej) oraz bada w jaki sposób częstotliwości te wpływają na ludzi, rośliny, zwierzęta gospodarskie i owady (pszczoły). Dr n. Med. Dominique Belpomme, onkolog i prezes Stowarzyszenia ARTAC, jeden ze światowych liderów zajmujących się przyczynowymi powiązaniami między degradacją środowiska a pochodzeniem raka i innych chorób. Dr Martin Blank, profesor nadzwyczajny, fizjologia i biofizyka komórkowa, ekspert w dziedzinie wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie od ponad 30 lat studiujący temat. Dr n. med. Lennart Hardell, badał korzystanie z telefonów komórkowych i bezprzewodowych oraz ryzyko guzów mózgu. Opublikował ponad 300 recenzowanych artykułów naukowych. Dr n. med. Martha Herbert, neurolog dziecięcy i badacz rozwoju mózgu, założyła program badawczy TRANSCEND w Martinos Center for Biomedical Imaging of Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School / MIT. Kieruje kliniką Higher Synthesis Health i ośrodkiem badawczym opartym na praktyce w Cambridge. Dr Olle Johansson, profesor, kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej, jest wiodącym na świecie autorytetem w dziedzinie promieniowania elektromagnetycznego i skutków zdrowotnych. Dr Joel Moskowitz, wraz z kolegami opublikował przegląd badań dotyczących używania telefonu komórkowego i ryzyka nowotworów w Journal of Clinical Oncology w 2009 roku. Jonathan Samet, MD, MS., epidemiolog, przewodniczący IARC, lekarz płuc, skoncentrowany na badaniach epidemiologicznych nad zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Wykorzystywał wyniki badań do wspierania polityk chroniących zdrowie populacji. Więcej: 1. Ratuj Dzieci! – Edukacja technologiczna: e-uzależnienia i elektrosmog: https://instytutsprawobywatelskich.pl… 2. Megaustawa 5G – Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała? https://instytutsprawobywatelskich.pl… 3. Polecamy uwadze treść Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009, w której w punktach 2 i 9: „wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania; wzywa do aktywnego prowadzenia badań w celu przeciwdziałania potencjalnym problemom zdrowotnym poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć pulsowanie i modulację amplitudy częstotliwości wykorzystywanych do transmisji” „wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać, oraz do ich rozpowszechnienia w mediach”. Treść rezolucji: https://www.europarl.europa.eu/doceo/… 4.Polecamy treść uwadze rezolucji z 27 maja 2011 PE (nr 1815) „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko” m.in.: „Zalecono zastosowanie reguły ALARA (przyjęcie najniższej z możliwych wartości) mając na uwadze zarówno termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki oddziaływania pola i promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej, należyte środki ostrożności powinny być zastosowane, nawet jeśli naukowe dowody nie określają ryzyka z wystarczającą pewnością. W kontekście rosnącej wciąż ekspozycji ludzi, w szczególności najbardziej podatnych na promieniowanie dzieci i młodzieży, koszty ludzkie i ekonomiczne zaniedbań na polu profilaktyki mogą być ogromne. Zaleca się aby ustanowić ochronne normy dla długotrwałej ekspozycji na mikrofale wewnątrz budynków zgodnie z zasadą ostrożności, nie przekraczające 0.6 V/m, a w przyszłości zredukować tę wartość do 0.2 V/m Pełna treść rezolucji: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X… 5. W Polsce od 1.01.2020 weszło w życie rozporządzenie, które zakłada zwiększenie dopuszczalnych norm promieniowania pola elektromagnetycznego do 10 W na metr kw. (gęstość mocy) i 61 V na metr (składowa elektryczna) dla częstotliwości z zakresu 2 – 300 GHz.