Senat przepchnął ustawę o 5G bez jakiejkolwiek debaty.

źródło: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/senat_przepchnal_ustawe,p1455054257

Wczoraj strona społeczna oraz reprezentanci organizacji eksperckich usiłowali zatrzymać proces szaleńczego procedowania tzw. megaustawy telekomunikacyjnej w Senacie. Niezwykle szybki proces procedowania ustawy w sejmie, pomijający drastycznie stronę społecznągmin i samorządów, uniemożliwił wprowadzenie jakichkolwiek poprawek. Niestety scenariusz z Sejmu powtórzył się również w Senacie. Senatorowie byli kompletnie niezainteresowani jakimikolwiek uwagami i zmianami w ustawie wprowadzającej zabójczą technologię 5G do Polski. 

https://youtu.be/C68QKdXbul8

Organizacja Prawo do Życiazaproponowała dziesiątki poprawek, których niestety nie mogła przedstawić i rzeczowo omówić w Senacie.

https://youtu.be/R_RjVw38h48

Jedynym zainteresowanym po głosowaniu i przyjęciu ustawy senatorem był Andrzej Misiołek, który jak się okazało w ogóle nie rozumie co przegłosował i co to jest technologia 5G.

https://youtu.be/_mF5EPPXDYw

Strona społeczna obecnie planuje dalsze działania mające na celu zablokowanie ustawy na innych szczeblach państwa.