Petycja obywatelska 5G

https://petycjaobywatelska.pl/petitions/5g/
źródło: https://petycjaobywatelska.pl/petitions/5g/ PODPISZ PETYCJĘ

Treść petycji:

Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski
Szanowny Panie Ministrze,
jako obywatele świadomi zagrożeń płynących z wdrożenia w Polsce sieci nowej generacji 5G, zwracamy się do Pana z petycją o niewyrażanie zgody na jej wprowadzenie w naszym kraju.
Promieniowanie, które wytwarzają fale elektromagnetyczne sieci 5G, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia wszystkich Polaków. Istnieją dowody na to, że ta wysoce niebezpieczna technologia przyczynia się do problemów z fizjologicznym i neurologicznym funkcjonowaniem organizmów ludzi i zwierząt. Co więcej, 5G zagraża polskiej gospodarce oraz polskiemu bezpieczeństwu narodowemu.
W tym miejscu pragniemy także podkreślić fakt, że większość państw, świadomych zagrożeń płynących z sieci 5G (w tym m.in. USA, Nowa Zelandia oraz Australia), jednogłośnie odrzuciły decyzję o jej wprowadzeniu do swoich krajów.
Chcemy by Polska szła śladem tych państw i zadbała o dobro swoich obywateli. Nie godzimy się na to, by szkodliwa technologia, narzucana przez pazerne koncerny, odbijała się na naszym zdrowiu i bezpieczeństwie Polski!
Domagamy się:
Podjęcia działań, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla polskich obywateli, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.
Wyznaczenia grupy niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości dla zdrowia polskich obywateli.
Poinformowania obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF-EMF oraz wprowadzenia w życie zapisów „Rezolucji 1815 ”.
CHCEMY, aby Polska poszła w ślady wyżej wspomnianych Państw!
DOMAGAMY SIĘ wprowadzenia całkowitego zakazu dla sieci 5G w Polsce.
Nie pozwólmy, by zdrowie Polaków oraz bezpieczeństwo narodowe naszej Ojczyzny leżało w rękach zagranicznych koncernów!

PODPISZ PETYCJĘ