O działaniach stowarzyszenia „Prawo do życia”. Rozmowa Janusza Zagórskiego ze Zbigniewem Gelzokiem.

Opis oryginalny filmu:
Zbigniew Gelzok jest prezesem Zarządu OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTROSKAŻENIOM „PRAWO DO ŻYCIA”.
Celem Stowarzyszenia:
1. Ochrona ludzi I środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych, a także ochrona od innych zagrożeń środowiska naturalnego w tym: – popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska I zdrowia ludzi, – przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony urządzeń emitujących do środowiska szkodliwe substancje I pola elektromagnetyczne, – przeciwdziałanie budowie I użytkowaniu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, jeżeli nie istnieją niezbite dowody nieszkodliwości promieniowania
2. Wspieranie działań proekologicznych – przeciwdziałanie zagrożeniom skażenia (zanieczyszczania środowiska naturalnego),
3. Wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska I zdrowia ludzi na terenie całej polski
4. Działania na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych, gdy prawo taki udział przewiduje,
5. Promowanie idei I wspieranie inicjatyw na rzecz obrony praw różnych grup społecznych oraz praw indywidualnych,
6. Prowadzenie szkoleń, organizowanie badań I tworzenie programów w zakresie obrony praw człowieka I obywatela,
7. Prowadzenie informacji I poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw różnych grup społecznych,
8. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich społeczności lokalnych.
9. Współpraca z organizacjami I instytucjami działającymi na terenie kraju I zagranicy, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia,
10. Reprezentowanie członków stowarzyszenia I obywateli polski przed organami władzy administracji rządowej I samorządowej, sądami I prokuratorami. Więcej o Stowarzyszeniu „Prawo do życia”: https://prawodozycia.pl/ Zbigniew Gelzok otwarcie przyznaje, że jest Sawantem (rzadko spotykany stan, gdy osoba z zaburzeniami rozwoju jest wybitnie uzdolniona (geniusz), co jest zazwyczaj połączone z doskonałą pamięcią. Zespół sawanta pojawia się w przybliżeniu u co dziesiątej osoby, u której zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu)