NIEKTÓRZY LUDZIE UWIERZĄ WE WSZYSTKO część 5 dr Jerzy Jaśkowski DOŻYNKI U ROLNIKA 2020

źródło: NIEKTÓRZY LUDZIE UWIERZĄ WE WSZYSTKO część 5 dr Jerzy Jaśkowski DOŻYNKI U ROLNIKA 2020
https://youtu.be/mbROxR1ojIY?t=573

cytat: „ (…) Przechodzimy do współczesnej wiedzy na temat wirusów generalnie a to się wiąże bezpośrednio z 5G.


Już nie ma wirus jako wirus , bo wirus jest tylko wtedy kiedy zdążymy zrobić postulat Kocha i wyizolujemy to coś a to jest wiron – cząstka wirusa ale ona jet otoczona białkami, tłuszczami organizmu danego żywiciela czyli to jest przekazywanie informacji ale mojej.
Dalej , wirus jest tylko nośnikiem czyli innymi słowy. Komórki się komunikują między sobą za pomocą właśnie wironów czyli nie jest tak , że wszystkie wirusy są złe. 90% ich jest dobrych, bo inaczej by nie było przekazywania informacji o nowotworach o tym wszystkim. I teraz ta spirala DNA to są protony i elektrony, czyli ładunki elektrostatyczne. Jak państwo wiecie każdy ładunek elektrostatyczny w polu elektromagnetycznym się obraca zgodnie z kierunkami pola. Jeżeli pole ma częstotliwość np. 1 Hz to w ciągu sekundy robi 1 obrót. Jeżeli ma 10 Hz to 10 razy a jeżeli ma kilka milionów herców no to oczywiście tak szybko musi się obracać. My jesteśmy zbudowani z jonów czyli te jony zmieniają pozycję a każdy może to sprawdzić na sobie jeżeli będziemy jedna rękę o drugą tak szybko tarli to one się staną ciepłe a jak się staną ciepłe to temperatura znaczy się uległa podwyższeniu a wszyscy wiemy, że białko powyżej 50 stopni ulega denaturacji. Czyli jeżeli w naszej komórce nagle te jony zaczną tak skakać, to temperatura się podniesie i białko ulega rozpadowi. No to jak w waszym mózgu, trzustce, w oku zacznie to podgrzewać się no to znaczy, że będziecie albo zaćmę mieli znacznie szybciej albo zgubicie logikę myślenia czyli demencja zacznie narastać albo cukrzyca zacznie się rozwijać. To jest normalne, to jest wiedza z lat 70 każdej Akademii Medycznej.

Mamy tak zwaną alfa-dyspersję czyli pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości do 1000 Hz omija komórkę. Mamy beta-dyspersję czyli pole w granicach do 1000000 Hz przechodzi przez błonę komórkową i mamy gama dyspersję czyli pole o częstotliwości gigaherców przechodzi przez całą komórkę. Oczywiście tutaj tylko ta zwierzchnia powierzchnia, zewnętrzna powierzchnia ulega ruchowi i temperaturze. W błonie przy beta-dyspersji cała błona może pękać a jeżeli jest to gama dyspersja to pęka komórka. No i stąd jest podejrzenie i opracowane badania, że 5G może w ten sposób szkodzić. (…) ”