Monitoring pól elektromagnetycznych w Krakowie dr inż. Jacek Stępień (streszczenie filmu)

źródło: https://youtu.be/_CQ7ZmIcSIA z kanału YouTube: Smok Elektrosmog

streszczenie informacji zawartych w filmie:
Prelekcja dr inż Jacka Stępnia o proponowanym systemie monitoringu (nie pod kątem zdrowotnym).
– podana strona urzędu miasta krajowego stan obecny obserwatorium.um.krakow.pl ( ok 8 min.)
– mierniki, pomiary indywidualne, pomiar dynamiczny, pomiar stacjonarny Kraków – (stan obecny) Ekspozymetry EME SPY-200 pomiar indywidualny, Mobilny miernik szerokopasmowy Narda AMB-8059 pomiar dynamiczny, Stacjonarny miernik selektywny Narda AMS-8061 pomiar stacjonarny ok (13 min.)
– System monitoringu we Włoszech – kilka tysięcy stacji bazowych pomiarowych mają Włosi. (ok 15 min.)
– AGH strona z wynikami – www.mpem.agh.edu.pl ( ok. 16 min.)
– Po co mierzyć PEM? Odpowiedzi na to pytanie. ( 19 min.)
– polskie dopuszczalne aktualnie normy 7V/m lub 0.1W/m2 – wymagające korekty od strony czysto matematycznej. Składowa elektryczna pola nie odpowiada Gęstości mocy w przeliczeniu matematycznym. (ok 24 min.)
– o osi promieniowania wiązki głównej anteny w kontekście dopuszczania stacji bazowych do użytku. (ok 28 min.)
– Ilość wiązek kabli wchodzących do anteny, ilość anten w środku jednej obudowy (ok. 30 min.)
– zmiana wartości natężenia PEM w cyklu dobowym. Przykład stacji bazowej Bielany Wr. wrzesień 2017. ( ok. 36 min. )
– pomiary indywidualne jako podstawa do odwoływania się do urzędów w przypadku podejrzeń o przekroczone wartości dopuszczalne PEM. Mierniki zgrubne , smartfony.
(ok. 37 min.)


oryginalny opis filmu:
Dr inż. Jacek Stępień Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
http://home.agh.edu.pl/~stepien/ Wystąpienie miało miejsce 24 września 2018 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w ramach: „III Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa z patronatem Instytutu francuskiego w Polsce. Na forum, którego specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, omówione zostały zagadnienia związane z wpływem pól elektromagnetycznych na środowisko oraz przedstawione zostały dotychczasowe i przyszłe działania Miasta Krakowa zmierzające do jego ograniczenia. Wychodząc naprzeciw kolejnym wyzwaniom jakie stanęły przed Miastem Kraków, na trzecią edycję konferencji zaproszono gości zagranicznych oraz krajowych. Forum było okazją do wymiany międzynarodowych opinii i doświadczeń oraz inspiracją do innowacyjnych działań usprawniających komunikację w XXI wieku, a zarazem poprawiających stan środowiska, w którym żyjemy.