Mgr inż Dariusz Kapustka.IV MFOŚPZPEM. Bezpieczne Limity 2019.

źródło: Smok Elektrosmog – https://youtu.be/hfaBWpfiX8o

opis oryginalny filmu na YouTube:
Mgr inż. Dariusz Kapustka z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału w Krakowie, zaprezentował jak wygląda pierwsza w kraju współpraca pomiędzy organami inspekcji ochrony środowiska a samorządem lokalnym z zakresie dostarczania mieszkańcom rzetelnych informacji na temat poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku miejskim. Wystąpienie miało miejsce 23 września 2019 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa podczas konferencji pt. „IV Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”. Krakowskie spotkanie tym razem poświęcone było odpowiedzialności dzisiejszego pokolenia za przyszłość i jakość życia przyszłych pokoleń. Tematem dyskusji była „zasada ostrożności”, która zakłada, że istnieje odpowiedzialność za ochronę społeczeństwa przed narażeniem na krzywdę, gdy badania naukowe wskazują na możliwe ryzyko. Więcej o IV Międzynarodowym Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi: https://www.krakow.pl/start/233402,ar… Więcej o działaniach ochronnych UM Krakowa przed PEM: https://www.krakow.pl/srodowisko/2034…

https://youtu.be/hfaBWpfiX8o?t=1142 (19:02)

cytat: „I tak nawiązując do zasady ostrożności dotyczącej promieniowania 5G – żeby chociaż trochę odnieść się do tematyki konferencji:
nowa technologia 5G na tą chwilę nie umiem opowiedzieć, czy jesteśmy przygotowani sprzętowo do realizacji pomiarów takich. W mojej ocenie jeszcze nie, metodologicznie również nie i czy nasze wartości dopuszczalne też będą podążać za daną technologią , znaczy w sensie takim czy będą wartości odniesienie , które będziemy mogli stosować, bo to jest jakby po za nami. My mamy tylko jak najtrafniej , jak najlepiej określić tą wartość , która występuje w środowisku. ” koniec cytatu