Jolanta Karpowicz Pracownik naukowy o 5G, Parlamentarny Zesp. ds. Cyberbezp. Dzieci 2.12.19

źródło: raForest

Jolanta Karpowicz, pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie – zagrożenia po stronie pracowników.

– Niespójność przepisów.
– Stymulatory serca – zakłócanie przez pola elektromagnetyczne nie uwzględniony w ochronie ludności.
– limity środowiskowe w UE – poziomy ekspozycji max.
2V / m2, Polska ma mieć 60V / m2
– kobiety w ciąży nie uwzględnione!