Efekty termiczne w ciele człowieka wywołane szybkozmiennym polem elektromagnetycznym

źródło: https://automatykaonline.pl/Artykuly/Pomiary/efekty-termiczne-w-ciele-czlowieka-wywolane-szybkozmiennym-polem-elektromagnetycznym

autor: dr inż Adam Przytulski

fragment:
cyt.: „Ciepło wytworzone w wyniku przepływu prądów wywołanych promieniowaniem elektromagnetycznym zakłóca procesy regulacji temperatury w organizmie. Jeżeli zaabsorbowana moc nie przekracza 1 W/kg (ciepło o takiej mocy wytwarzane jest w podstawowym procesie przemiany materii), to w pełni zdrowy organizm jest w stanie poradzić sobie z takim jego nadmiarem. Ta dodatkowa energia usuwana jest na zewnątrz w wyniku cyrkulacji krwi, pocenia się, oddychania, ale również przez konwekcję i wypromieniowywanie. Jeżeli jednak mechanizmy regulacji temperatury „odmawiają posłuszeństwa”, to następstwem tego jest jej wzrost. Od około 40 °C pojawiają się zakłócenia w układzie krwionośnym, od 41 °C następują uszkodzenia mózgu, a przy temperaturze 43 °C pojawia się udar cieplny, prowadzący najczęściej do śmierci. Ta ostatnia temperatura powoduje również lokalne uszkodzenia tkanek w przypadku tworzenia się gorących punktów (hot spots). W zależności od gęstości wywołanego prądu i czasu jego przepływu zmiany w tkankach mogą być odwracalne, ale przy uczuciach bólu spowodowanych zbyt wysoką temperaturą są to zwykle uszkodzenia trwałe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są organy słabo ukrwione, w których wytworzone ciepło nie jest odprowadzane przez przepływającą krew. Są to przede wszystkim gałki oczne i jądra. Istnieje więc niebezpieczeństwo zmętnienia soczewek (katarakta) lub wystąpienie niepłodności w wyniku przegrzania jąder. Dlatego też wszystkie międzynarodowe przepisy ustalające dopuszczalną wartość SAR, zalecają granicę leżącą dużo poniżej mocy wytwarzanej przez kilogram ciała w podstawowym procesie przemiany energii (1 W/kg).

Jako przykład można tu podać normę amerykańską ANSI (American National Standards Institute), według której dopuszczalna moc absorbowanego promieniowania to 0,4 W kg. Należy mieć na uwadze fakt, że wystąpienie w organizmie dużej gęstości prądów, nawet w czasie kilku µs, uszkadza błony komórkowe. Innymi zjawiskami towarzyszącymi istnieniu pól elektromagnetycznych w.cz. są szumy i trzaski. Występują one w głowie osoby poddanej ekspozycji, a ich przyczyną są lokalne przegrzania i ich rozprzestrzenianie się.