Dr Henryk Banach Politechnika Lubelska o 5G, Parlamentarny Zesp. ds. Cyberbezp. Dzieci 2.12.19

źródło: raForest

Dr Henryk Banach Politechnika Lubelska reprezentant Stowarzyszenia Przeciwdziałania ElektroskażeniomPrawo do życia

– pytanie o dopuszczalne gęstości mocy szczególnie w mieszkaniach.
– Szwajcaria nie buduje sieci 5G w miastach. 60V/m stosuje się tam krótkotrwale dla ludzi i wyłącznie przy urządzeniach przemysłowych!
– Norma w Szwajcarii wynosi 4,6V m

– Koszt stacji bazowych w Polsce 100 000zł za każdą stację.
– W Polsce powstają stację wbrew istniejącym przepisom. Nadzór budowlany je legalizuje! Samowolki. Bezkarność operatorów którym nie zamyka się tych stacji i nie nakazuje rozbiórki.
– urzędy powołane do kontroli promieniowania praktycznie nie działają

– Francja zakazała sieci WiFi gdzie przebywają dzieci do 3 lat (żłobki przedszkola) ze względu na rozwój systemu nerwowego.

– Apel naukowców z 2015 roku podpisało tylko 3 osoby! Pozostałe państwa dały wielokrotnie więcej podpisów.