Dr Barbara Gałdzińska-Calik. IV MFOŚPZPEM. Bezpieczne Limity 2019.

źródło: Smok Elektrosmog https://youtu.be/5B0RTy03QjI

opis oryginalny filmu na YouTube:

„Wyniki pomiarów PEM w Krakowie z wykorzystaniem osobistych dozymetrów” Wystąpienie miało miejsce 23 września 2019 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa podczas konferencji pt. „IV Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”. Krakowskie spotkanie tym razem poświęcone było odpowiedzialności dzisiejszego pokolenia za przyszłość i jakość życia przyszłych pokoleń. Tematem dyskusji była „zasada ostrożności”, która zakłada, że istnieje odpowiedzialność za ochronę społeczeństwa przed narażeniem na krzywdę, gdy badania naukowe wskazują na możliwe ryzyko. Więcej o IV Międzynarodowym Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi: https://www.krakow.pl/start/233402,ar… Więcej o działaniach ochronnych UM Krakowa przed PEM: https://www.krakow.pl/srodowisko/2034…

Link do rozszerzonej mapy stacji bazowych w Krakowie – https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?link=6d24e9bfa3ad96f6ac6c41b5ed6a9b60&config=config_kios.json
są to deklarowane przez operatorów moce