Antena cz. 2 ( Zbigniew Gelzok )


O manipulacji przy technologii 5G

O manipulacji przy technologii 5G – https://youtu.be/jjkqg9hyB5Q
Film Opublikowany 23 gru 2018
opowiada o próbie przekrętu, którego chcą dopuścić się pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji i to w przypadku, w którym projekt ustawy przygotowały firmy telekomunikacyjne. Dlaczego? Zagrożone są bardzo wysokimi karami z tytułu opłat legalizacyjnych oraz obawiają się oskarżenia o tysiące przestępstw z art. 90 ustawy Prawo Budowlane – nielegalne przebudowy/rozbudowy. Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia” https://prawodozycia.pl

(powyższy film użyty został w filmie Antena)
„Antena” film https://youtu.be/b2KwzpL_j04 YouTube channel – Nicholas Bogusławski – https://www.youtube.com/channel/UCJvbKt1BybuiaE2YK8ahRqg


Zbigniew Gelzok
– jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskarzeniom „Prawo do życia” z siedzibą w Rzeszowie. Chciałem w tym wątku opowiedzieć o planowanych zmianach w ustawie o rozwoju i wspieraniu usług telekomunikacyjnych. Na początku trzeba się zastanowić dlaczego nasz rząd chce wprowadzić technologię 5G, która w istocie jest zupełnie nie potrzebna, ponieważ nie jest mi znane żadne miasto w Polsce, które by miało problem z dostępem do bardzo szybkiego internetu. Same miasta zawierają, są okablowane światłowody, telewizje kablowe, więc tu nie tkwi problem. Problemem jest to, że ten rynek, który należy również do innych podmiotów chcą w istocie przejąć telekomunikacyjni inwestorzy reprezentujący sieci telekomunikacyjne. Drugom powodem, który jest jeszcze istotniejszy jest to, że w tej chwili w Polsce działa tysiące nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowych, które są zagrożone gigantycznymi karami z tytułu opłat legalizacyjnych – o ile da się daną inwestycję zalegalizować – oraz kar z tytułu nielegalnego użytkowania i operatorzy wiedząc o tym, że jest takie zagrożenie postanowili prawdopodobnie skorumpować pracowników ministerstwa cyfryzacji po to aby obejść tą procedurę i w istocie żeby prawo wyglądało tak, że budują sobie wolno stojące maszty o bardzo małej mocy, po oddaniu do użytkowania natychmiast zwiększają moce twierdząc, że (???) nie potrzebują mieć, czyli właściciel sąsiedniej nieruchomości ma tylko prawo ograniczone do obrony swojego interesu prawnego. Po drugie, żeby zwolnić ich z tych opłat i kar legalizacyjnych i za użytkowanie i może to im przynieść gigantyczne oszczędności.
Kolejną kwestią która ma z tym związek jest kwestia rzekomych badań o nieszkodliwości istniejących już dzisiaj technologii. Te wszystkie badania, które nie istnieją, które promuje profesor Sienkiewicz, profesor Krawczyk, profesor Sieroń to jest mrzonka, ponieważ ostatnie amerykańskie badania potwierdziły związek przyczynowo skutkowy chorób nowotworowych z oddziaływaniem pól odpowiadających polom stacji bazowych telefonii komórkowej. Dodatkowo taką teorię potwierdza pani profesor Bortkiewicz z instytutu medycyny pracy w Łodzi mówiąc o szkodliwości telefonów , Wi-Fi i innych technologii i rolę jaką to odgrywa w zachorowaniach jeżeli chodzi o choroby nowotworowe głowy.
Bo jak się okazało, operatorzy telefonii komórkowej fałszują notorycznie dokumenty sądy administracyjne nie uznają tych dokumentów no to postanowili zmienić – można powiedzieć – sposób procedowania tak, żeby projektant oświadczył i nikt nie miał prawa do weryfikacji tego a idąc nawet dalej żeby mieli prawo do ograniczenia własności i nieruchomości obywateli Polski, czyli naruszając art 64 ust. 3 Konstytucji RP . W istocie możemy tylko wprost zastanowić się tylko jak gigantyczna kwota poszła do ministerstwa cyfryzacji jeżeli chce się wyłączyć polskie społeczeństwo z udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym stacji bazowych telefonii komórkowej. Tutaj no niestety odpowiedzi nie znajdziemy, to jest kwestia tego jak te zmiany się potoczą no bo to, że Instytut Łączności Warszawy organizuje konferencje, że stacje bazowe są bezpieczne, zaprasza tylko tych naukowców, którzy mówią pozytywnie dla inwestorów tych którzy nie mają badań – tak jak Sienkiewicz z (???) – lobby komórkowego, które rzekomo prowadzi badania i się wypowiada a tych głosów z przeciwnej strony w ogóle się nie słucha. Ministerstwo w ogóle nie reaguje na słowa pani profesor Bortkiewicz, że same telefony, Wi-Fi mogą być szkodliwe, co świadczy o tym, że dla ministra Marka Zagórskiego nie ma żadnego znaczenia zdrowie i życie także pracowników Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt ustawy nie przygotowali wymienieni na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pracownicy tylko operatorzy telefonii komórkowej a tą ustawę napisali wspólnie z nimi pracownicy właśnie tego ministerstwa po to żeby działać przeciwko polskiemu społeczeństwu. W istocie zmiany które mają nastąpić mają być zmianami wprost wymierzonymi w społeczeństwo pod pretekstem zacofania cyfrowego, które nie istnieje ale prawdziwa przyczyna to jest oczywiście to co jest w licznych aferach w których są pieniądze. Gigantyczne pieniądze, które mogą otrzymać pracownicy ministerstwa cyfryzacji i szczególnie również pan minister Marek Zagórski. Nie wiadomo jako rola jest w tym premiera, jaka rola jest w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście wiedzą o prawdziwych motywach wprowadzenia technologii, która ma na celu również kontrolowanie wszystkiego co się da. Dzisiaj każdą rozmowę, wszystko można podsłuchiwać, można mieć pełną kontrolę nad obywatelem, nad służbami, nad wszystkim i to idzie w tym kierunku. Niestety na przykład w takim potężnym kraju jak Stany Zjednoczone kongresmeni zauważyli, że ta technologia jest niebezpieczna, ponieważ poprzednia technologia również wskazuje na to, że istniejące choroby nowotworowe mogą mieć związek przyczynowo skutkowy co dowiodły badania 19 letnie prowadzone co prawda na szczurach ale mające przełożenie na ludzi – były to najdroższe badania w historii za 30 milionów dolarów. Oczywiście polskie państwo, minister cyfryzacji , czy pan Jerzy Żurek z państwowego instytutu łączności nie zwrócą uwagę na te badania a badania te na przykład pan Sienkiewicz chciał podważać z ICNIRP-u, który pojęcia nie ma nawet o czym są, bo wypowiada się człowiek, który nie ma pojęcia, dla którego życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko inwestor, więc kończąc ten wątek mogę powiedzieć wprost, że zmiany, które są planowane są zmianami przeciwko społeczeństwu mają inwestorom w istocie umożliwić przejęcie kontroli nad państwem nad obywatelem i nad firmami świadczący usługi internetowe za pomocą światłowodu. I taki jest rzeczywisty zamiar. I teraz pozostaje tylko już na koniec pytanie czy te zmiany rzeczywiście wejdą , czy pan Jarosław Kaczyński ugnie się bogatym inwestorom popełniających przestępstwa w Polsce, czy też po prostu ta ustawa zniknie tak jak 2 lata temu i zablokuje ją również pan Prezydent Andrzej Duda, który wspierał mieszkańców Krakowa po mimo, że niektórzy posłowie odwrócili się od nich promując znowu technologię 5G. Tak jak już powiedziałem wcześniej technologię zupełnie nie zbadaną i tym samym technologię bardzo niebezpieczną.