Prototyp mapy PEM/EMF Warszawy. Najprawdopodobniej pierwsza taka inicjatywa o dużym zasięgu


Źródło: film pt.: Prototyp mapy PEM/EMF Warszawy. Najprawdopodobniej pierwsza taka inicjatywa o dużym zasięgu” –

kanał YouTube: Jack Null

opis oryginalny:
W związku z tym że ministerstwo cyfryzacji planuje stworzenie mapy PEM/EMF Polski na bazie algorytmów i danych dostarczonych przez firmy telekomunikacyjne oraz planuje ponieść normy 100 krotnie pojawiła się potrzeba stworzenia mapy EMF. Gdy wytyczne zostaną podwyższone, można się spodziewać zwiększenia mocy nadajników, które i tak obecnie nadają nieporównywalnie więcej, powyżej norm biologicznych (z raportów EUROPAEM, Bioinitiative). Istnieje duża ilość rzetelnych prac oraz badań naukowych mówiących o szkodliwość pól elektromagnetycznych telefonii komórkowych, wifi etc jak np National Toxicology Program zleconych przez Departament zdrowia USA, które potwierdziły po 10 latach badań na myszach, że fale RF powodują glejaka oraz inne choroby nowotworowe. Pola PEM/EMF są tematem kontrowersyjnym, ale nie ma wątpliwości odnośnie ich skutków i nawet firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę na ich potencjalną kancerogenność, polecam mój przegląd ważniejszych badań naukowych w tym temacie: https://www.youtube.com/watch?v=nZvBR… Pokazana mapa jest prototypem pokazująca pomiary w różnych dniach oraz godzinach naniesionych na mapę OpenStreetMap. Docelowo będzie uzupełniana aby pokryć większy obszar Warszawy, a może w przyszłości również inne miasta. Dzięki temu będzie można porównać wartości PEM/EMF przed zwiększeniem norm jak i również będzie dostępna skala wartości pól zgodna z wytycznymi biologicznymi potencjalnie niebezpiecznymi dla organizmów żywych, które i tak są o wiele niższe niż nawet obecna norma 7 V/m. Odnośnie pokazanej mapy: – czerwone wartości i jego odcienie to przekroczone normy biologiczne uznawane za bezpieczne dla organizmów żywych na bazie badań zebranych w opracowaniu Europaem – zielone wartości są to miejsca bezpieczne wolne od PEM/EMF, zalecane do odwiedzania w celu regeneracji czy odpoczynku – niebieskie wartości są to jeszcze nie dodane do bazy pomiary wykonywane sukcesywnie przez kilka osób. Te pomiary zostaną po odczycie dodane w przyszłości. Docelowo mapa zostanie udostępniona na specjalnej stronie internetowej wraz z opracowaniami wyników badań odnośnie szkodliwości emf/pem. Będzie interaktywna wraz z podglądem konkretnego pomiaru w formie video. Będzie można również dodać swój własny pomiar jeśli spełni się pewne kryteria odnośnie miernika oraz sposobu przygotowania danych. Technologie użyte to openstreetmap, narzędzie do geolokalizacji z treści video oraz typowe technologie webowe. Mapa posiada ograniczenia: – punkty są o stałych wartościach z różnych dni oraz godzin, ale ponieważ stacje bazowe się nie przemieszczają i zwykle działają i tak z dużą mocą to nie jest duże ograniczenie aby „zobaczyć” problem elektrosmogu, który bez profesjonalnych narzędzi ciężko zrozumieć – mapa obejmuje tylko wycinek miasta Warszawy, ale w przyszłości mam nadzieję uda się dodać więcej pomiarów włączając inne miejsca w Polsce – pomiary robione miernikiem Acousticmeter do 8 GHZ oraz wartości peak 6 V/M. Nie obejmuje zatem tła generowanego np przez systemy radarów aut służących do parkowania, obserwacji drogi i zabezpieczeniu przeciwko potencjalnym kolizjom. Natomiast obejmuje wartości technologii 5G w zakresie FR1, czyli poniżej 6 GHZ, które zaczynają być testowane w Polsce. – nie są objęte wartości powyżej 7 V/m czyli obecnej Polskiej normy, ale można przypuszczać że w wielu miejscach gdzie są wartości peak 6 V/m i duże średnie odczyty to ta oficjalna norma może być przekroczona – wiele więcej… Mimo wszystko wysiłek ten jest potrzebny do zobrazowania problemu, którego bez specjalnej aparatury ciężko zrozumieć, gdyż elektrosmogu nie widać jak zwykły smog. Prosiłbym o opinie, komentarze, lajk oraz wszelkie przemyślenia.