Terahercowe 6G do roku 2030.

źródło: http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/terahercowe_6g_do_roku_2030,p1612622401

Globalne trendy

Obecnie wdrażana na całym świecie niezwykle niebezpieczna technologia 5G operująca na mikrofalach do nawet 300 GHz, (co jest prawie 100 krotnym podniesieniem zabójczego dla człowieka promieniowania mikrofalowego z 4 Ghz w 4G) jest w zamysłach autorów jedynie kolejnym krokiem w kierunku technologii 6G. Przy okazji rozpatrywania w Polsce ustawy zezwalającej na wdrażanie 5G w ramach której podniesiono 100 krotne normy dopuszczalnego promieniowania, w trakcie konsultacji społecznych publicznie podkreśliliśmy, że jakiekolwiek normy zdrowotne w tym zakresie są nieadekwatne.

Poniżej niektóre materiały z tzw. konsultacji społecznych:

https://youtu.be/sLUXm3_tpT8

Dzieje się tak dlatego, że nikt nie bada wpływu obecnie otaczających człowieka często dziesiątek urządzeń komunikacyjnych ale jedynie wpływ pojedynczych urządzeń. Już dziś osoba mieszkająca w typowym bloku ma w swoim otoczeniu około 10 sieci WiFi, setki bezprzewodowych liczników prądu i wody oraz setki telefonów komórkowych. W przeciągu następnej dekady na każdego mieszkańca będzie przypadało około 10 urządzeń tego typu przy założeniu, że system 6G będzie w stanie obsłużyć setki urządzeń na metr sześcienny. W ten sposób zaokrąglając obecnie na człowieka działa bezustannie około 10 urządzeń mikrofalowych, na a w 2030 będzie to około 100 urządzeń. Dodatkowo jak wynika z badań zakresy promieniowania podniosą się z 4 GHz (gigaherców) do 30 THz (teraherców) czyli 3000 razy silniejszy sygnał przy jednoczesnym rozlokowaniu urządzeń również w ciałach ludzi. Jest kompletnie niezrozumiałym świadome narażanie przez rząd Polski społeczeństwa na taką ekspozycję chyba, że robi się to dla celów drastycznego zmniejszenia populacji… To pozostawiamy pod Państwa rozwagę.
Na tą chwilę opublikowano już wstępne założenia sieci 6G i parametry jakie ta sieć ma obsługiwać. Dokument „Key drivers and research challenges for 6g ubiquitous wireless intelligence”wydany przez finlandzki Uniwersytet Oulu opisuje system i jego wdrożenie od około 2030 roku. W międzyczasie technologia 5G będzie modyfikowana, by przez dekadę parametrami i rozwiązaniami zbliżać się do 6G.

Wstęp.
We wprowadzeniu dokumentu autorzy określili dla jakiego typu rozwiązań będzie projektowana sieć 6G. „Ponieważ badania nad 5G zbliżają się do stworzenia światowego standardu, społeczność badawcza musi skupić się na rozwoju rozwiązań wykraczających poza 5G i na dekadzie od 2030 r., tzn. 6G. Nie jest jeszcze jasne jakie zmiany pociągnie za sobą 6G. […] Przewiduje się, że będziemy potrzebować oprócz obecnych technicznych wskaźników KPI 5G nowych sterowników KPI. Megatrendy społeczne, cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), obniżenie emisji dwutlenku węgla, nowe możliwości techniczne oraz rosnące wymagania w zakresie wydajności są kluczowymi czynnikami kierunku rozwiązań w 2030. Całkowicie nowe usługi, takie jak teleobecność i rzeczywistość mieszana MR [wirtualna rzeczywistość VR+ rzeczywistość rozszerzona AR], będą możliwe dzięki obrazowaniu i wykrywaniu w wysokiej rozdzielczości, dokładnemu pozycjonowaniu, noszonym wyświetlaczom, mobilnym robotom i dronom, specjalistycznym procesorom i sieciom bezprzewodowym nowej generacji. Obecne smartfony prawdopodobnie zostaną zastąpione przez wszechobecne wrażenia XR [VR+AR+MR rzeczywistość mieszana] dostarczane przez lekkie okulary zapewniające niespotykaną rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę i dynamiczny zakres obrazu. Badania 6G powinny przyjrzeć się problemowi przesyłania do 1 Terabajta na sekundę na użytkownika. Jest to możliwe dzięki efektywnemu wykorzystaniu widma w reżimie THz (fale submilimetrowe, terahercowe). Rozszerzone spektrum w kierunku THz umożliwi połączenie komunikacji i nowych aplikacji, takich jak obrazowanie 3D i wykrywanie.” czytamy w dokumencie.

Terahercowe kamery prowadzące dozór obywateli pracują już w Londynie i amerykańskich miastach, oraz wielu lotniskach obnażając obywateli do naga i sprawdzając co przy sobie noszą:

Dalej badanie stwierdza, iż „Technologia komunikacji mobilnej 5G wykazuje już oznaki, że staje się głównym czynnikiem zwiększającym produktywność i ma być kluczowym czynnikiem umożliwiającym wprowadzenie długo oczekiwanych, wysoce zintegrowanych i autonomicznych zastosowań w wielu sektorach. Nowa fala technologii przyspieszy cyfryzację gospodarek i społeczeństwa.” Równoległe programy Internetu Rzeczy NBIC do 2025 roku pozwolą na cyfryzację od mikro do makro skali obszarów rzeczywistości włącznie z samym człowiekiem i jego świadomością. Te programy będą łączone z 5G i 6G tworząc wszechobecne pole informacyjne do którego będą miały dostęp komputerowe systemy oparte na sztucznej inteligencji.

„Przewiduje się, że do 2030 r. świat w większości w regionach rozwijających się będzie posiadał 43 megamiasta mające ponad 10 milionowe populacje. Jednak niektóre z najszybciej rozwijających się aglomeracji miejskich to miasta o liczbie mieszkańców poniżej 1 miliona, z których wiele znajduje się w Azji i Afryce.” czytamy dale w badaniu. To właśnie mechanizacją głównie tych obszarów zajmie się rozwijana technologia mobilna prowadząc do szeregu nowych chorób cywilizacyjnych mimo, że w dokumencie stwierdzono, że „Wszystkie przeprowadzone dotychczas oceny wykazały, że ekspozycje poniżej limitów zalecanych w wytycznych EMNIRP (1998) EMF6, obejmujące pełny zakres częstotliwości od 0-300 GHz, nie powodują żadnych znanych negatywnych skutków zdrowotnych (UN WHO7). Wprowadzenie nowych technologii 6G zainicjuje potrzebę przeglądu stanu nauki i zidentyfikowania luk w wiedzy wymagających dalszych badań w celu dokonania oceny ryzyka dla zdrowia.”  Obecnie, dla 5G podniesiono normy o 100 razy, a wraz z 6G będzie wymagane podniesienie ich tysiące razy.

Poniżej obraz przedstawiający obszary dotyczące jednostki w systemie 6G:

Zastosowania.
Kluczowym punktem sprzedaży technologii 6G nie będą szybsze telefony lub domowa usługa bezprzewodowego Internetu, ale szereg zaawansowanych aplikacji przemysłowych i naukowych – w tym bezprzewodowy dostęp w czasie rzeczywistym do sztucznej inteligencji AI mającej poziom ludzkiego mózgu.

W odniesieniu do głównych pól zastosowań dokument stwierdza, że „Podczas gdy smartfony stały się nieodzowną częścią naszego życia, to szybki postęp w nowych technologiach wyświetlania, czujnikach i urządzeniach do przetwarzania obrazu oraz wyspecjalizowanych procesorach o niskiej mocy zapoczątkowują nową erę, w której nasze urządzenia zostaną bezproblemowo zintegrowane z naszymi zmysłami i kontrolą motoryczną. Technologie wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej (AR) i rzeczywistości mieszanej (MR) łączą się w XR, który obejmuje wyświetlacze do noszenia i mechanizmy interakcji, które tworzą i utrzymują złudzenia percepcyjne. Użytkownicy zaakceptują alternatywną wersję rzeczywistości, która zwiększa ich zdolność do konsumpcji mediów, przeszukiwania Internetu, odkrywania prawdziwych i wirtualnych światów, współpracy przy projektach zawodowych, łączenia się z rodziną i przyjaciółmi oraz angażowania się w działania naprawcze.” Tym samym autorzy potwierdzają wdrożenia systemów NBIC wszczepiania urządzeń do ludzi i ich mózgów otwierając możliwość interakcji sztucznej inteligencji bezpośrednio z ludzką świadomością i przez to jej modyfikację.

„Przypadki użycia 6G, takie jak bezprzewodowa automatyzacja fabryk, będą wymagały bardzo wyrafinowanych operacji, takich jak komunikacja z ultra-wysoką niezawodnością i ultra-niskim opóźnieniem, wysokiej rozdzielczości systemów namierzania pozycji (na poziomie centymetrów) i wysokiej dokładności synchronizacji między urządzeniami (w granicach 1 μs ). Oczekuje się, że wymagania dotyczące niezawodności i opóźnień 6G będą zróżnicowane i będą zależały od konkretnego przypadku zastosowania. Jedną z najbardziej ekstremalnych jest kontrola przemysłowa, w której dozwolony jest tylko jeden błędny bit na miliard przesłanych bitów z opóźnieniem 0,1 ms. Możemy się spodziewać, że dla 6G znacznie wzrośnie ruch danych i liczba połączonych rzeczy. Zagęszczenie urządzeń może wzrosnąć do setek urządzeń na metr sześcienny co stworzy rygorystyczne wymagania dotyczące powierzchniowej lub przestrzennej wydajności widma oraz wymaganych pasm częstotliwości dla łączności. […] W przyszłych sieciach potrzebne będą szersze pasma radiowe, ale można je znaleźć tylko w pasmach poniżej THz i THz. Wykorzystanie tego spektrum stwarza wiele wyzwań, ale także możliwości. Dlatego badania nad sprzętem radiowym skoncentrują się przede wszystkim na tym obszarze widma, chociaż 6G wykorzysta również wszystkie istniejące i przyszłe pasma na niższych częstotliwościach, aby umożliwić mobilne pokrycie dużego obszaru systemu telefonii komórkowej. Kluczowe znaczenie dla 6G będą miały bardzo wydajne rozwiązania łączności krótkiego zasięgu, w którym w przyszłości odgrywać będą rolę pasma o wyższej częstotliwości. Absorpcja molekularna ma znaczący wpływ na utratę ścieżki, zwłaszcza na większych odległościach (~ 1 … 10 dB / km przy częstotliwościach do 400 GHz). Jednak w przypadku łączności lokalnej wpływ jest nadal niewielki w porównaniu z utratą wolnej przestrzeni, a widmo radiowe THz można podzielić na korzystne okna widma między szczytami absorpcji atmosferycznej powyżej 500 GHz. Penetracja przez różne materiały i odbicia od powierzchni to inne oprócz granic technologicznych czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy kategoryzacji widma radiowego. Należy zauważyć, że wzrost utraty wolnej przestrzeni jest dość niewielki przy przechodzeniu do regionu od 30 GHz do THz.”

Poniżej proponowane rozszerzanie widma 5G i 6G do 30 THz. W tych obszarach mikrofale wchodzą w interakcję z wodą i tlenem stając się zabójczymi dla życia i biosfery:

Dalej w odniesieniu do tego zagadnienia czytamy „Rozszerzone spektrum w kierunku THz umożliwia łączenie komunikacji i nowych zastosowań, takich jak obrazowanie 3D i wykrywanie/śledzenie [patrz kamery THz]. Krótkie długości fali i szersze dostępne szerokości pasma powyżej 100 GHz umożliwią zwiększenie szybkości przesyłania danych, ale także niespotykaną wcześniej precyzję kątową i zakresową w obrazowaniu i zastosowaniach radarowych do lokalizacji, obrazowania 3D i wykrywania.

Obrazowanie i radary 3D do śledzenia ruchów ludzi są już dostępne przez WiFi i szerzej podprowadzane społeczeństwu w masowej kulturze:

„Dlatego potrzeby, ograniczenia sprzętowe i możliwości ultra-szybkiej i taniej komunikacji oraz zaawansowanych systemów wykrywania powinny być łącznie badane na niespotykaną dotąd skalę. Fizyczna przestrzeń potrzebna do rozwiązań radiowych zostanie radykalnie zmniejszona wraz ze wzrostem częstotliwości: układ antenowy 1000 anten zmieści się w obszar mniejszy niż 4 cm2 przy 250 GHz. Powierzchnia obecnych urządzeń mobilnych może pomieścić kilkadziesiąt tysięcy anten. Doprowadzi to do nowych wyzwań, w których zintegrowana elektronika stanie się dość duża w porównaniu z odpowiednimi antenami. […] Wytwarzanie mocy częstotliwości radiowej w THz jest trudne, a absorpcja wody jest szkodliwa nawet poza szczytami absorpcji. Jednak takie pochłanianie może być również wykorzystane w: obserwacji przez ubranie, ale nie przez ciało lub obserwowanie właściwości pochłaniania różnych gazów w celu wykrywania ich w środowisku. Jedną z interesujących możliwości jest również zwiększony współczynnik odbicia powierzchni przy krótszych długościach fal. Podczas gdy penetracja materiałów stanie się jeszcze poważniejszym problemem, istnieje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania odbić.”
Jak widzimy w ten czy inny sposób człowiek będzie zatopiony w terahercowych falach gotujących wodę w jego komórkach, niszcząc tym samym jego DNA co będzie prowadziło do bardzo poważnych kryzysów zdrowia publicznego i ostatecznie depopulacji powstających mega-miast.  

https://youtu.be/qD_k_r5h2QI

6G sygnał ludzkiej świadomości przez urządzenia mobilne.
Naukowcy świadomi postępów w NBIC stają przez problemem komunikacji mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg-komputer/sztuczna inteligencja i powstających zrębów ostatecznej świadomości roju. Aby odpowiedzieć na to budowane zapotrzebowania chcą aby 6G było w stanie absorbować wszelkie dane dotyczące człowieka i jego środowiska i przesyłać dwukierunkowy strumień danych niezbędny dla transferu świadomości w czasie rzeczywistym.

Badanie w odniesieniu do zbierania i naruszania prywatnych danych stwierdza „Sieci będą generować bezprecedensową ilość informacji o ludziach (Internet Rzeczy IoT, IoT przemysłowy, e-Zdrowie, sieci z obszarów ciała i tak dalej). IoT wygeneruje znaczne ilości wrażliwych i osobistych danych. Firmy internetowe pokazały, jak intratne jest korzystanie z prywatnych informacji. Prywatne informacje zebrane ze świata fizycznego mogą być bardzo wrażliwe i wykorzystywane na wiele sposobów wbrew interesom ludzi. Uważamy, że aby 6G było akceptowalne dla społeczeństwa, ochrona prywatnych informacji będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym wykorzystanie jej pełnego potencjału.” W tym systemie firmy będą w stanie absorbować wszelkie informacje nt jednostek, włącznie z ich stanem zdrowia, psychicznego samopoczucia i ostatecznie ich myśli. System oczywiście będzie miał systemy wejścia-wyjścia i pozwoli na nie tylko sterowanie umysłem urządzeniami ale również to że urządzenia będą w stanie modyfikować myśli człowieka. Obszar do nadużyć w takim środowisku będzie wprost niewyobrażalny i można spokojnie stwierdzić iż będzie się łączył z końcem jakiejkolwiek prywatności i autonomii.

„Ekstremalnymi przypadkami obliczeń brzegowych byłby klient użytkownika, zasadniczo lekkie urządzenie o niskiej energii, zdolne do interakcji z ludzkimi zmysłami lub układem nerwowym przy czym całe przetwarzanie specyficzne dla użytkownika występowałoby w chmurze.”


W innym badaniu „Wireless Communications and Applications Above 100 GHz: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond”  organizacji IEEE poświęconym 6G stwierdzono też, że najbardziej odpowiednie zakresy umożliwiłyby urządzeniom bezprzewodowym zdalne przesyłanie w czasie rzeczywistym danych obliczeniowych porównywalnych z ludzkim mózgiem. Jak wyjaśniają naukowcy, „częstotliwości terahercowe będą prawdopodobnie pierwszym spektrum bezprzewodowym, które może zapewnić obliczenia w czasie rzeczywistym potrzebne do bezprzewodowego zdalnego sterowania ludzką kognicją”. Jednym słowem naukowcy stwierdzili, iż system będzie nadawał się do zdalnego sterowania nie tylko maszynami, komputerami czy robotami ale ostatecznie i samym człowiekiem. Dwutorowy dostęp do mózgu pozwoli na tworzenie armii sterowanych przez sztuczną inteligencję ludzkich dronów. Nie mówimy tu już o obszarze fantastyki naukowej ale udokumentowanych faktach naukowych. Całe to zagadnienie urealnia ostatnio reklamowane wdrożenie w 2020 roku sprzedawanych na wolnym rynku wszczepianych bezpośrednio do mózgu czipów firmy Neuralink.

Podsumowanie.
Jeśli po tegorocznych tyrradach z przedstawicielami rządu PiS na temat niebezpieczeństw związanych z wprowadzaniem obecnej technologii bezprzewodowej ktokolwiek miał jeszcze jakieś rozterki intelektualne to obecnie dokładnie widzimy w jakim kierunku zmierza 5G. Jest to powolny krok w kierunku budowy kompletnie nowego środowiska technologicznego w którym zwykły człowiek nie będzie w stanie przetrwać i w dużej mierze, jak pokazują badania rynku pracy do 2050 roku, będzie zbędny. Korporacyjne zyski z 5G i 6G nie zwrócą nakładów jakie będzie musiało zorganizować państwo na leczenie ludzi i utrzymywanie większości populacji na bezrobociu. Ponadto istnieje uzasadnione ryzyko absorpcji dużej części populacji ludzkiej przez ekspandujący system technologiczny poprzez zawładnięcie nad ich świadomością. Mózgowe systemy wejścia-wyjścia umożliwią nie tylko wprowadzanie informacji do umysłu modyfikując świadomość, ale jak podkreślono przejęcie kontroli nad ludzką motoryką budując ludzki rój pod kontrolą technokratycznych ośrodków władzy.

Taka technologia zagraża istocie zachodniej, demokratycznej, chrześcijańskiej cywilizacji i należy powstrzymać jej rozwój. Czy tak czy tak, kto z nas będzie w stanie przeżyć w przenicowanym do granic możliwości terahercowym środowisku 6G?