„Strategia 5G dla Polski” – dokument Ministerstwa Cyfryzacji

O co chodzi Ministerstwu Cyfryzacji w dokumencie Strategia 5G dla Polski ? Pytanie rodzi się u każdego kto przeczytał ten dokument i zauważył, że słowo zdrowie nie występuje w tym dokumencie w znaczeniu prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Występuje ono za to w znaczeniu innym niż rozumie je normalny człowiek i na próżno szukać jest o szkodliwości 5G, o wpływie na zdrowie ludzkie, o stwarzaniu zagrożeń dla środowiska. Słowo zdrowie jest w „Strategii 5G dla Polski” rozumiane jako:
SEKTOR PRZEMYSŁU z którego czerpać się ma w przyszłości zyski.
cytat 1: „Inne źródła wskazują, że korzyści z wprowadzenia 5G w czterech kluczowych sek-torach przemysłu (przemysł samochodowy, zdrowie, transport i energia) mogą osiągnąć 114 miliardów EUR rocznie”
cytat 2: „Minister Cyfryzacji będzie udzielać wsparcia dla modelowych kodeksów branżowych w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i prywatności szczególnie w zastosowaniach krytycznych z punktu widzenia zarówno jednostki jak i grupy społecznej, w obszarach wysoce wrażliwych jak życie i zdrowie ludzi, a także istotnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (np. ochrona zdrowia, inteligentny transport, systemy płatności). „
cytat 3: „Podsumowując, opracowane prognozy wskazują, że wdrożenie technologii 5G w Polsce wygeneruje do roku 2025 dodatkowy przychód w wysokości 13 mld euro i przyczyni się do powstania ok. 570 tyś. nowych miejsc pracy. 5G będzie stymulowało wzrost w wielu sektorach gospodarki: finanse (+10.3%), motoryzacja (+20.3%), media i rozrywka (+15.7%), trans-port publiczny (+16.9%), służba zdrowia (+10.9%), bezpieczeństwo publiczne (+16.1%), ener-gia (+14.4%), produkcja (+11%).”
USŁUGI W INTERNECIE RZECZY (ang . IoT – „Internet of Things”), czyli komunikacji ze sobą pralek, lodówek, smartfonów, telewizorów, liczników energii (smart meter) – generalnie inwigilacji za pomocą wszystkich urządzeń jakich używać będziemy i nawet już używamy.
cytat 1 : „Sieć 5G dostępna od 2020 roku umożliwi powstanie nowych innowacyjnych usług, które przekształcą takie sektory, jak produkcja, energia, przemysł samochodowy i zdrowie, wprowadzając je w erę IoT.”
– SUBINDEKS POPRAWIANIA WSKAŹNIKA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
cytat 1: „Ze względu na fakt, że technologia 5G dotyka niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, projekt istotnie przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarki polskiej na arenie międzynarodowej. Przyjmując za punkt odniesienia prezentowany od wielu lat wskaźnik konkurencyjności gospodarki GCI (Global Competitiveness Index) oraz jego elementy składowe (subindeksy) należy zwrócić uwagę, że rozwój 5G, a tym samym i projekt, ma przełożenie praktycznie na wszystkie subindeksy wskaźnika GCI: (…)
4) Zdrowie i edukacja podstawowa –wpływ pośredni, gdyż poprzez stymulację rozwoju sieci 5G i realizowanych za ich pomocą usług e-zdrowia poprawie ulegnie diagnostyka (w szczególności zdalna) wielu chorób cywilizacyjnych;”Państwa refleksje o dokumencie „Strategia 5G dla Polski” Ministerstwa Cyfryzacji proszę przesyłać przyjaciołom wraz z linkiem do tego artykułu.

autor: Admin
źródło cytatów: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Strategia+5G+dla+Polski.pdf/0cd08029-2074-be13-21c8-fc1cf09629b0