Dr Priyanka Bandara. IV MFOŚPZPEM. Bezpieczne Limity 2019.

źródło: Smok Elektrosmog
opis oryginalny filmu na YouTube:
„Narażenie na środowiskowe antropogeniczne promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i jego wpływ na zdrowie” dr. Priyanka Bandara – Ekspert ds. Zdrowia środowiskowego, Członek Rady Doradczej Environmental Health Trust, Członek Zarządu Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association / Consultant in Environmental Health, Advisory Board Member – Environmental Health Trust, Executive Member- Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Australia

Wystąpienie miało miejsce 23 września 2019 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa podczas konferencji pt. „IV Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”. Krakowskie spotkanie tym razem poświęcone było odpowiedzialności dzisiejszego pokolenia za przyszłość i jakość życia przyszłych pokoleń. Tematem dyskusji była „zasada ostrożności”, która zakłada, że istnieje odpowiedzialność za ochronę społeczeństwa przed narażeniem na krzywdę, gdy badania naukowe wskazują na możliwe ryzyko.

Więcej o IV Międzynarodowym Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi:
https://www.krakow.pl/start/233402,ar… Więcej o działaniach ochronnych UM Krakowa przed PEM: https://www.krakow.pl/srodowisko/2034…

Wykład dr. Priyanka Bandara.
porównanie naturalnego promieniowania radiowego do naturalnego (tabelka kolor zielony) do 1 000 000 000 000 000 000 (trylion) x większego obecnie promieniowania (tabelka kolor czerwony) w obszarze częstotliwości 1GHz.

O badaniach krótkoterminowych efektów (6-30 minut) oddziaływania pola elektromagnetycznego i ustanawianych na ich podstawie przepisów przepisy jako nie chroniące przed długotrwałymi efektami. ( instytucje: ICNIRP i IEEE

Wpływ promieniowania telefonu na metabolizm glukozy.
Reakcje alergiczne na promieniowanie radiowe.

Dowody badawcze.
Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association – ORSAA, sieć która bada negatywne skutki dla nowoczesnych technologii. Najwieksza skategoryzowana baza badań poddana recenzjom środowiskowym. (około 3000 badań – https://www.orsaa.org/ )

Stres oksydacyjny, ryzyko zachorowań na raka, uszkodzenia komórek, uszkadzanie hormonów, choroby przewlekłe, uszkodzenia DNA,

Mapa zachorowań na raka korelująca z krajami najbardziej rozwiniętymi technologicznie.

źródło: https://youtu.be/JnBG_nI8mvQ?t=1145

Nowotwory mózgu a długotrwałe narażenie na promieniowanie telefonem komórkowym zwiękaszające ryzyko.

Związek zgonów na nowotwory a odległość od nadajników sieci komórkowych

https://youtu.be/JnBG_nI8mvQ?t=1392

Wyniki WHO badań populacji zamieszkującej przy Radzieckim radarze wojskowym w Północnej Karelii w Finlandii. Zwiększona częstotliwość występowania choroby wieńcowej i podwyższone stężenie cholesterolu.

https://youtu.be/JnBG_nI8mvQ?t=1587

Nowotwory mózgu, bariera krew mózg i wpływ fal elektromagnetycznych na uszkadzanie tej bariery. Zwiększanie ryzyka zapadnięcia na stwardnienie rozsiane.
https://youtu.be/JnBG_nI8mvQ?t=1789

Lista badań pokazujących objawy neuro-behawioralne w poszczególnych krajach. (Polska:
Gadzicka E et al, Biuletyn PTZE Warszawa 2006; 14:23-26
Bortkiewicz et al., Int J Occup Med Environ Health 2012; 25(1);31-40.